ASOCIAȚIA GAL TÖVISHÁT

Anunţă lansarea apelului de selecţie pentru măsura 6.4
Data lansării : 21.12.2017
Perioada de depunere a proiectelor : 21.12.2017 – 02.02.2018
Măsura : 6.4 – Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole
Tipuri de beneficiari eligibili:
-micro-întreprinderi și întreprinderi neagricole mici existente sau noi
-fermieri sau membrii unor gospodării agricole care își diversifică activitatea de bază
Fond disponibil alocat: 376.968,54 EURO
Suma maximă nerambursabilă: 47.112,65 EURO /proiect
Data limită de depunere a proiectelor: 02.02.2018
Locul depunerii proiectelor: SEDIUL GAL : Comuna Șamșud, Sat Valea Pomilor Nr.177, Jud. Sălaj, L-V între orele 09.00-14.00
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul www.galtovishat.ro. și pe suport tipărit la sediul Gal Tövishát.
Informații suplimentare: Tel: 0768796802 E-mail: tovishat@tovishat.ro
ASOCIAȚIA GAL TÖVISHÁT

Anunţă lansarea apelului de selecţie pentru măsura 7.2
Data lansării : 21.12.2017
Perioada de depunere a proiectelor : 21.12.2017 – 09.03.2018
Măsura : 7.2 – Investiții pentru comunitate și promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
Tipuri de beneficiari eligibili:
– Unităţile administrativ teritoriale din teritoriul Leader Tovishat;
– Instituţii publice şi private din teritoriul Leader Tovishat
– ONG-uri definite conform legislației în vigoare din teritoriul Leader Tovishat;
– Unități de cult conform legislației în vigoare din teritoriul Leader Tovishat.
Fond disponibil alocat: 454.776,68 EURO
Suma maximă nerambursabilă: 56.702,15 EURO /proiect
Data limită de depunere a proiectelor: 09.03.2018
Locul depunerii proiectelor: SEDIUL GAL : Comuna Șamșud,Sat Valea Pomilor Nr.177, Jud. Sălaj, L-V între orele 09.00-14.00
Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului, disponibil pe site-ul www.galtovishat.ro. și pe suport tipărit la sediul Gal Tövishát.
Informații suplimentare: Tel: 0768.796.802 E-mail: tovishat@tovishat.ro.