Precizări privind aplicarea prevederilor Legii prevenirii nr. 270/2017

 

Constatând că unii angajatori mai puțin informați au înțeles că Legea nr. 270/2017 se aplică la toate categoriile de contravenții și nu vor putea fi sanționați contravențional după intrarea în vigoare a Legii prevenirii, se impun următoarele precizări :

 În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 107/05.02.2018 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 33/2018  privind contravențiile care intră sub incidența Legii prevenirii nr. 270/2017.

 Potrivit prevederilor art.4 din Legea nr. 270/2017,  în cazul constatării săvârşirii uneia dintre contravenţiile stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 10 alin. (3), agentul constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei prin care se aplică sancţiunea avertismentului şi la care anexează un plan de remediere, cu respectarea prevederilor prezentei legi.

 În Anexa Nr. 1 la H.G. nr. 33/2018 este prevăzută Lista contravențiilor care intră sub incidența Legii nr. 270/2017, iar în Anexa Nr. 2 este prevăzut Modelul (macheta) Planului de remediere – anexă la procesul verbal de constatare a contravenției și de aplicare sancțiunii, cu anexă în care se înscriu Faptele săvârșite, Măsurile de remediere și Termenul de remediere, precum și modul de îndeplinire a măsurilor de remediere.

Precizăm că nu toate contravențiile a căror constatare este în competența inspectorilor de muncă se regăsesc în Lista din anexa la H.G. nr. 33/2018 .

Întrucât în presa centrală și locală unele articole fac referire la Legea prevenirii nr. 270/2017 ca “un adevărat sprijin pentru agenții economici”, pentru o informare corectă și completă trebuie menționate și prevederile H.G. nr. 33/2018, respectiv  lista contravențiilor care intră dub incidența Legii prevenirii.