COMCAS LJ 2000 SPRL cu sediul in Satu Mare str. Ioan Slavici nr.13, jud. Satu Mare, înregistrată la UNPIR sub nr.  RSP 0111, CUI RO 20570987, numită lichidator al Fundației Paula Satu Mare, cu sediul în Satu Mare , str. Corvinilor , nr. 25/3, jud. Satu Mare, prin Încheierea nr. 658/07.05.2018 pronunțată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr. 4935/296/2018;

In vederea lichidării Fundației  Paula Satu Mare, în temeiul art.60- 63 din OGR nr. 26/2000 ,  notificăm creditorii fundației, ca în termen de 15 de zile, de la publicarea prezentului anunț , să procedeze la declararea creanțelor  .

Declarația de creanță se va depune la lichidator, însoțită de acte justificative, cu mențiunea dacă  este certă, lichidă, exigibilă, garantată sau negarantată.

 

Lichidator administrativ

COMCAS LJ 2000 SPRL

Administrator coordonator

Ghere Ioan