Advertisement

Author: Andrei Ardeleanu

Produs în Satu Mare: „Puiul tău în fiecare zi” marca Ave este deja arhicunoscut sătmărenilor

Cu o tradiție de peste 20 de ani societatea s-a dezvoltat pas cu pas având astăzi ferme proprii, abatorizare proprie, magazine proprii fiind printre producătorii de top la nivel național cu un brand bine cunoscut pe piața de profil. Acum 3 ani grupul SAM MILLS a preluat Ave Impex și de atunci societatea SAM MEAT INDUSTRY a intrat într-un program complex de modernizare pe următoarele secțiuni: producție abatorizare modernizarea liniei tehnologice de producție; pe logistică s-au achi­ziționat vehicule specia­le noi pentru o mai bu­nă distribuție; pe ferme: un număr mare de ferme au fost deja moderniate la standarde europene...

Read More

Ministerul Finan]elor Publice a publicat proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2018

PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI Indicatori Anul 2018 PIB – milioane lei 907.852 Creștere eco­nomică % 5,5 Inflația medie anuală % 3,1 Curs mediu lei/euro 4.55 Șomeri (număr total persoane) 351.000 Câștig salarial mediu net lei lunar 2.614 În anul 2018 deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,97% din PIB, în timp ce deficitul ESA este de 2,96% din PIB, cu încadrare în ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht. Datoria publică În anul 2016, România se situa pe locul 5 printre statele membre UE cu cel mai scăzut nivel de îndatorare, cu o...

Read More

Patriotismul util

Am cunoscut de-a lungul vieții o grămadă de inși care păreau atinși de morbul unui soi de patriotism grosier, care arareori depășea perimetrul declarațiilor zgomotoase. Mai ales acum, când intrăm în anul Centenarului, se găsesc tot soiul de indivizi siniștri, care fac ”eforturi deosebite” pentru a transforma ceea ce ar trebui să fie o sărbătoare profundă și intimă a fiecăruia dintre noi, într-o butaforie cvasi-funerară, într-un carnaval caragialesc, de cea mai autentică extracție.   Iubirea de patrie este un sentiment care de multă vreme a fost amanetat de către politicieni, astfel că orice manifestare în acest areal de simțire comună, este sortită dacă nu penibilului, atunci dezagreabilului strident și ilar. În momentul în care regimul totalitar din România a intrat în faza sa naționalist – comunistă – o contradicție de termeni flagrantă, dar ce nu era contradictoriu în comunismul agonic? – a început să agite marota patriotardă până la epuizare. Era și aceasta, nimic altceva decât o diversiune dizgrațioasă pentru a abate atenția poporului de la gravele probleme ale societății, cum ar fi lipsa de  libertate, de alimente și de minim confort, spre o temă măreață în aparență dar atât de găunoasă în fond, cea a patriotismului cu asupră de măsură. Un sentiment apter, fără vreo finalitate rațională, născută în bolgiile și tenebrele unor servicii secrete care credeau că pot pedala pe instinctele gregare ale unui popor adus în...

Read More

Rătăciți prin depozit

De-a lungul vieții mi-a fost dat să întâlnesc mulți oameni care posedau o cultură vastă, știau câte în lună și în stele, de parcă mintea lor ar fi fost un uriaș depozit de cunoștințe înmagazinate în ani lungi de studii. Dacă tot am vorbit de ”depozit„, atunci trebuie să adaug și faptul că din păcate, mulți dinte acești inși, aparent docți, chiar au mintea asemenea unui…depozit. Plin de vrafuri de știință și cunoștință, dar din păcate, pe ușa acelei uriașe hale se află ditamai lăcătoiul lipsei totale de comunicare și empatie. În ciuda unei culturi uriașe și temeinice, savanții ori oamenii de cultură suspomeniți sunt niște indivizi acri, morocănoși și atunci te întrebi: la ce le folosește lor cultura? Cum poți vorbi despre beneficiile unor acumulări culturale reale, dacă pe fața ta acest lucru nu răzbate niciodată? Dacă tu, în ciuda acestei averi enorme, te comporți asemenea avarului lui Moliere, iar efectul benefic pe care o anume amplitudine culturală ar trebui să-l producă, nu se vede în niciuna din faptele tale. Da, avem un depozit enorm, burdușit cu de toate dar care, fatalmente, este bine zăvorât. Ca în orice depozit și aici există destule produse perisabile și aerul acela rânced cu siguranță că nu le face bine. Ai domnule, atâta marfă și nu știi ce să faci cu ea! Nu o dăruiești, nici măcar nu vrei să o vinzi!...

Read More

Pompierii își riscă viața pentru salarii mici

Pompierii sătmăreni care se deplasează de urgenţă la incendii, intră în foc după victime, merg la descarcerări, scot persoane din maşini zdrobite au salarii nete ce încep de la 1.200 de lei/lună. Majoritatea trec totusi de 2.000 de lei. Deşi nimeni nu o spune, pentru că le intră în “fişa postului” de cele mai multe ori vieţile le sunt afectate când văd oameni murind, sfâşiaţi, în condiţii greu de închipuit. V-aţi întrebat vreodată ce imagini vede un pompier când pune capul pe pernă şi ce visează? Datele statistice arată că aangajații Inspectoratului pentru Situații de Urgență SOMEȘ al județului...

Read More