Advertisement

Author: Andrei Ardeleanu

Persoanele fizice care vor să producă energie regenerabilă vor putea vinde electricitatea în reţea

Persoanele fizice care vor să producă energie regenerabilă în capacităţi de până la 100 kW vor putea vinde electricitatea în reţeaua de distribuţie, urmând ca factura lor să fie compensată cu valoarea energiei pe care o livrează, se arată într-un proiect de ordin al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energiei (ANRE), care ar putea intra în vigoare în această primăvară Mai exact, consumatorii care vor să producă energie regenerabilă în capacităţi mai mici de 100 de kW vor putea livra energia în reţea, iar distribuitorii din zona respectivă vor fi obligaţi să o achiziţioneze la preţul la care cumpără...

Read More

COMCAS LJ 2000 SPRL SATU MARE

STR. IOAN SLAVICI NR.13, 440042, RSP-0111; CIF RO 20570987; Tel/Fax: 0261/711516, Nr. ____/___.01.2018 ANUNȚ COMCAS LJ 2000 SPRL cu sediul in Satu Mare str. Ioan Slavici nr.13, jud. Satu Mare, inregistrată la UNPIR sub nr. RSP-0111, CIF RO 20570987, în calitate de lichidator administrativ al Asociaţiei “PAS GALENU”, cu  sediul în loc. Satu Mare, str. Botizului, nr. 47, jud. Satu Mare, CIF 9740738, înscrisă în Registrul Asociatiilor și Fundațiilor sub nr. 50/18.08.1994, numit prin Încheierea nr. 159672017 din data de 18.12.2017 pronuntată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr. 11773/296/2017. Prin prezenta notificăm eventualii creditori ai Asociaţiei “PAS GALENU”  ca în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunţ să ne comunice dacă au creanţe faţă de asociaţie, întrucât aceasta urmează să fie lichidată şi radiată din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Lichidator administrativ COMCAS LJ 2000 SPRL                                                          Practician în insolvență Adm.coordonator c.jr. Ghere Ioan                                           Pintea Mihai Nelu    ...

Read More

COMCAS LJ 2000 SPRL SATU MARE

STR. IOAN SLAVICI NR.13, 440042, RSP-0111; CIF RO 20570987; Tel/Fax: 0261/711516, Nr.185/24.01.2018 ANUNȚ COMCAS LJ 2000 SPRL cu sediul in Satu Mare str. Ioan Slavici nr.13, jud. Satu Mare, inregistrată la UNPIR sub nr.RSP-0111, CIF RO 20570987, în calitate de lichidator administrativ al Fundației ”ARISE” cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Mara, nr. 28, jud. Satu Mare, CIF 11161568, numit prin Încheierea nr. 1508/07.12.2017  pronuntată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr. 12931/296/2017. Prin prezenta notificăm eventualii creditori ai  Fundației ”ARISE” ca în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunţ să ne comunice dacă au creanţe faţă de fundație, întrucât aceasta urmează să fie lichidată şi radiată din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Lichidator administrativ COMCAS LJ 2000 SPRL                                                          Practician în insolvență Adm.coordonator c.jr. Ghere Ioan                                           Pintea Mihai...

Read More

CONVOCATOR

Composesoratul proprietarilor de păşune din com. Pir, sat Piru Nou, cu sediul în Piru Nou, nr. 51, judeţul Satu Mare, prin Preşedinte Roman Gheorghe, convoacă pentru data de 09.02.2018 ora 9, la sediul Composesoratului a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE  a membrilor composesori aflaţi înscrişi în Registrul ţinut la Judecătoria Carei cu următoarea ordine de zi: -primirea de noi membrii composesori -luarea la cunoştinţă a schimbărilor de cote composesorale survenite ca urmare a contractelor de vânzare-cumpărare dintre membri -pierderea calităţii de membru composesor -alegerea preşedintelui Composesoratului -modificări a Statului şi Actului constitutiv al Composesoratului -diverse Preşedinte Roman...

Read More

LISTA BUNURILOR COMCAS

COMCAS LJ 2000 SPRL SATU MARE, STR. IOAN SLAVICI NR.13, 440042 RSP-0111; CIF RO 20570987;  Tel/Fax: 0261/711516 LISTA BUNURILOR COMCAS LJ 2000 SPRL cu sediul în Satu Mare str. Ioan Slavici nr.13, jud. Satu Mare, înregistrată la UNPIR sub nr.RSP-0111, CIF RO 20570987, vinde la licitaţie publică urmatoarele bunuri proprietatea :             SC HERMINA SRL             – prin negociere directă pe bază de ofertă: – hala de producţie –atelier croitorie –SP+P+1E+M –cu teren în suprafaţă de 221 mp.  situată în loc. Ardud, str. Cetăţii,nr-22, înscrisă în C.F. 1405 N  Ardud, nr. cadastral 6146.   SC GAMA&GAMA NR.1 SRL Rulmenţi 6202 ZZ FAG (31.800 buc) la preţul de 19,85 lei/buc. Preţurile nu includ TVA. Licitaţiile vor avea loc în fiecare zi de miercuri la ora 13.   SC SCHWABEN MOLKEREI SRL – imobil situat în loc. Carei, jud. Satu Mare, compus din: teren de incintă în suprafață de 8.232 mp; construcţii şi instalaţii aferente acestora, respectiv: cladire administrativă P – 116,88 mp; cladire administrativă P+1E – 923,68 mp; fabrica veche P – 1.225,5 mp; hala de productie noua P+EP – 412,14 mp; platformă betonată – 400 mp; platforma betonata – 3.500 mp; platformă betonată – 1.200 mp; împrejmuire poartă –  la preţul total de 1.520.415,20 lei – utilaje, instalaţii şi echipament tehnologic pentru procesarea laptelui şi producţia produselor lactate – 147.056,67 lei; – mobilier şi aparatură birotică – 2.007,00 lei;...

Read More