Advertisement

Author: Redacția Piața Sătmăreană

Începe curăţenia de primăvară

Primăria Municipiului Satu Mare împreună cu operatorul de salubrizare S.C Florisal SA demarează acţiunea “Curăţenia de primăvară” care se va derula în perioada: 19.03.2018 – 31.03.2018. Acţiunea va avea loc numai pentru colectarea deşeurilor vegetale din curţile şi grădinile caselor. Colectarea acestora se va realiza exclusiv în zilele în care strada este programată pentru colectarea deşeurilor menajere. Rugăm cetățenii municipiului Satu Mare să depoziteze deşeurile vegetale în grămezi, lângă pubele, în ziua în care strada este programată pentru ridicarea deșeurilor menajere, până la ora 7.00, astfel încât operatorul să le poată ridica. Deşeurile vegetale trebuie colectate separat și NU...

Read More

INFORMAȚII DESPRE INTERMEDIEREA ȘI PLASAREA FORȚEI DE MUNCĂ ÎN STRĂINĂTATE

Conform prevederilor Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate – republicată cu modificările și completările ulterioare, activitatea de plasare forță de muncă în străinătate, o poate desfășura un agent de plasare a forţei de muncă persoană juridică. Acesta are în principal următoarele obligații:  să se înregistreze la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul. să aibă încheiate cu persoane juridice sau fizice, stabilite intr-un alt stat decât România, care au calitate de angajator conform legislației statului respectiv, contracte care conțin oferte ferme de locuri de muncă. să încheie cu solicitanții locurilor...

Read More

Și te-ai dus domnule Țenț…

Între o dramă și alta, stă uneori câte o poveste gata să lumineze sordidele labirinturi existențiale. O astfel de senină licărire a fost și viața pictorului Aurel Țenț. Dacă și locurile ar avea vârste precum omul, atunci am putea spune că Aurel Țenț, tocmai își serba…majoratul sătmărean, asta pentru că s-a mutat în orașul nostru, în urmă cu 18 ani. După ce a locuit în mai multe orașe, Aurel Țenț s-a stabilit la Bacău, unde a urcat toate treptele ierarhice, până ce a ajuns directorul general al Combinatului de Prelucrare a Lemnului. Esențial pentru excursul său existențial nu a fost însă o carieră de acest gen. Sub vâltorile îndatoririlor de obște, stătea pasiunea lui enormă pentru artă și cultură. Țenț a trăit pur și simplu pentru desăvârșirea prin artă. Pentru el, pictura era un fel de chintesență a trăirii, a jubilației superioare. S-a stabilit la Satu Mare, la îndemnul a doi prieteni de-ai săi: sătmăreanul Iancu și moldoveanul Ștefănescu, stabilit la rândul lui pe plaiurile sătmărene, de decenii bune. Nu este ușor să te rupi de o lume, de un cerc de prieteni și să pleci în necunoscut. Dar Aurel Țenț a venit în îndepărtatul Sătmar, doar pentru a fi cât mai aproape de fiicele lui, stabilite în Austria. Să-ți lași toate rosturile și să vii într-un oraș străin, la 70 de ani, nu cred că este la îndemâna...

Read More

Analia Selis și ArgEnTango aduc tangoul tradițional argentinian la Satu Mare

Analia Selis, alături de ceilalți membri ai grupului ArgEnTango, violoncelistul Răzvan Suma, pianistul Mariano Castro, bandoneonistul Omar Massa șiviolonistul Rafael Butaru, propun publicului o întâlnire cu tangoul argentinian tradițional, printr-un nou turneu –ArgEnTangoTradițional –, ce se va derula în luna martie 2018, în 12 orașe din România și Germania.  Încontinuarea turneelor naționale„Piazzolla, o poveste autentică” ediția I și II, ș iproiectul „Tango la Cetate”, ArgEnTango duce mai departe dorința de a promova stilul TANGO, cântat în manieră tradițională, autentică și la cel mai înalt nivel artistic. „Mă bucur să mă întorc pe scenă și să continui povestea frumoasă a...

Read More

EDILII ORAȘULUI VOR SĂ FACĂ ORDINE ÎN ORAȘ ,ÎNCEPÎND DE SUS ÎN JOS

Primăria Municipiului Satu Mare somează firmele de telecomunicaţii și pe cele care furnizează energie electrică să inscripționeze cablurile și să le ordoneze astfel încât să nu se mai observe la fiecare stâlp cabluri atârnate sau colaci de sârmă agățați. De asemenea, în afară de aspectul neplăcut și dezordonat, cablurile atârnate creează probleme și în privința desfășurării acțiunii de toaletare a copacilor. Marți, 13 februarie, a avut loc o întâlnire cu reprezentanții fimelor de telecomunicații și cu furnizorul de energie electrică, Electrica S.A privind rezolvarea acestei probleme care trenează de mai bine de 15 ani și căreia până în acest moment nu i s-a acordat importanța cuvenită. Conducerea Primăriei a fost reprezentată la această întâlnire de administratorul public al orașului, Maskulik Csaba. “ Nu mai putem tolera această situație! Legea prevede clar etichetarea fibrelor întinse pe stâlpi, întinderea și ordonarea cablurilor. Unii stâlpi încep să devină pericol public pentru că proprietarul lor, în speță, societatea de distribuție și furnizare a energiei electrice, Electrica S.A, a permis montarea necontrolată a acestor cabluri. Primăria Municipiului Satu Mare nu are nici o responsabilitate pentru montarea acestor cabluri, pentru că stălpii sunt proprietatea societății Electrica, însă nici nu vom permite ca acești stâlpi să se prăbuşescă din cauza zecilor de cabluri montate!”, a declarat administratorul public, Maskulik Csaba. Având în vedere discuțiile purtate, dar și faptul că în multe zone au fost identificate circuite...

Read More