În ajunul sfintelor sărbători de Crăciun, multă lume ar spune normal să fim drepți, să iertăm, să fim onești să fim creștini și să ne iubim aproapele. Da, așa ar trebui să fie, însă când cei care ar rebui să ducă la îndeplinire aceste lucruri calcă în picioare tot ce este sfânt și legal din lipsă de profesionalism.
Dar acest fapt se con­cre­tizează pe zi ce trece din ce în ce mai mult. Avem în Satu Mare un colectiv de muncă în ceea ce privește Casa de Pensii Satu Mare, un colectiv total nepre­gătit, cu minim de com­pe­ten­ță, (puși pe criterii politice sau de rudenie). Fără să aibă o poziție clară și studii, cel puțin minimale în cunoștiință de lege și să nu mai vorbim de interpretarea legilor în vigoare (care din păcate sunt foarte greu de interpretat și care pune funcționarul nepre­gătit în situații în care trebuie să se hotărească asupra unei situații care se vede în soft-ul depășit de mulți ani și pus la dispoziția lor.
Funcționarul de la pensii, care nu este plătit cu salariul minim pe economie și care te sfidează ori de câte ori vii să arăți neregulile în calcularea pensiei tale îți răspunde foarte simplu: Nu-ți convine du-te în instanță!
Ei, bine, mulți au mers în instanță și au câștigat. Ce a făcut și face în continuare Casa de Pensii la aceste hotărâri de instanță?
A băgat aceste impuneri la cheltuieli fără să atenționeze mi­nisterul și fără să arate că aceste precedente trebuie atențio­nate. (În multe cazuri s-au cerut și daune morale de mii de euro și care s-au plătit) Înainte ca pur­tătorii de cuvânt ai acestei instituții să ne întrebe de unde avem aceste informații, mențio­năm că avem la dispoziție multe sentințe de acest fel de la CSJ Oradea și nu numai.
Și pentru a veni în exemplificarea celor expuse și a documenta cele spuse: Dosar de pensionare cu limită de vârstă nr…..
Casa de pensii Satu Mare vine cu niște aberații cu cum ar fi: Adeverința 6269/01.04./2015, și de ce nu a fost validată? Deoa­rece nu res­pectă preve­deriile Art.124 din HG257/2011. Altă vrăjeală! fă­cută cu bună știință de așa zișii funcționari Purdea Petric Felicia și Berințan Olimpia Luminița. Stimate doamne, acest art. de lege mă trimite în perioada de înainte 1989! adică:
„Art. 124
(1) În situaţia prezentării şi a altor acte de vechime în muncă prevăzute de lege, pentru perioadele menţionate la art. 16 lit. a) din lege, acestea vor cuprinde obligatoriu cel puţin următoarele elemente:
a) denumirea angajatorului;
b) datele de identificare a persoanei;
c) perioada în care s-a lucrat, cu indicarea datei de începere şi de încetare a raportului de muncă;
d) menţionarea temeiului legal în baza căruia a avut loc încadrarea;
e) funcţia, meseria sau specialitatea exercitată;
f) salariul tarifar de încadrare;
g) denumirea sporurilor cu caracter permanent, procentul sau suma acordată;
h) perioada în care a primit sporul şi temeiul în baza căruia s-a acordat.
Actele vor avea număr şi dată de înregistrare, ştampila unităţii emitente,precum şi semnătura celui care angajează unitatea sau a persoanei delegate în acest sens de conducerea unităţii.“
Numai câteva motivări:
Persoana în cauză a fost electronist depanator și care în cartea de muncă a avut și o diplomă de absolvire după 2,5 ani la zi! Grupele de muncă trebuiesc stabilite de legea de dinainte de 1989. Și nu cum vă merge soft-ul de doi bani! La ce dracu’ mai trebuia o fotocopie după diploma de absolvire din 1976 și care a fost atașată la Cartea de muncă? Și care nu vă poate arăta că acest om trebuie incadrat în altă grupă de muncă? Sunteți analfabeți și penibili! (Ba să meargă persoana în cauză la arhivele societății unde a lucrat și să ceară o adeverință că societaea a plătit în plus grupa de muncă cu 6-12%! Aberație! În aceea perioadă nu exista așa ceva. Așa ceva nu se poate. Casa de pensii te trimite pe drumuri,, fiind conștientă că ceea ce cere nu se poate realiza.
Și să mai prezint neprofesionalismul Casei De Pensii Satu Mare: După ce această „Casă” a fost sesizată fără nr. de înregistrare, totuși în a 30 zi a răspuns în același fel, adică ei au lucrat ,,profesional” Semnat: Alte două ,,profesioniste” în drept Dinu Rita Elisabeta inspector și Pop Doina consilier juridic, texpediind în poștă aceeași aberație, derutând petentul cu art. de lege care nu au nimic de a face cu tema în sine.
Totuși pensionarul nemul­țumit de acest răspuns a sesizat Comisia Centrală de Contestații de pe lângă CNP București din partea Casa Județeană de Pensii Satu Mare. În această motivare se arată că nu s-a luat în considerare adeverința nr. 6269/01. 04. 2015 emisă de ITM Satu Mare, pe motiv că nu respectă tocmai prevederile art. 124 din HG!
Și iar specific Casei de Pensii Satu Mare, petentul a fost trimis din nou la ITM Satu Mare , care ca bun profesionist a confirmat faptul că adeverința care certifică plata tuturor creanțelor către stat s-au efectuat în această perioadă pe durata a trei ani și jumătate, perioadă în care un administrator nu putea fi angajat în același timp.Totuși datorită unor contabili deștepți, acești administratori au virat bugetului de stat contribuțiile pe stat de plată aferent veniturilor. În această speță este vorba de plăți plătite pentru o perioadă de trei ani și jumătate! Acum s-a aprobat cumpărarea de vechime până la cinci ani cu niște sume enorme și nu se ia în considerare ce a plătit acel administrator de o firmă mică care a dorit totuși să fie în legalitate și să nu fie luat că lucrează pe negru? Să ne aducem aminte cum toate instituțiile de forță schimbau clanța.Se pune problema, am fost fraieri și am plătit bugetului de stat în perioada în care statul a fost obedient? Și acum când se recunoaște acest lucru vin ,,profesionalistele „ de la Casa de Pensii Satu Mare care parcă uită că fac parte din acelaș minister ITM, AJOFM . Adică nu știe ce face mâna dreaptă și mâna stângă.
Și ca să fie cireașa de pe tort tot acești ,,specialiști” de la Casa De Pensii Satu Mare, având în vedere contestația depusă a doua oară la această „rușine a pensiilor publice Satu Mare, au găsit de cuviință să trimită această contestație la Co­mi­sia Centrală de Contestații din cadrul Casei Naționale de Pensii București, în vederea soluționării.

Ce înseamnă acest lucru?
Înseamnă că semnatarii acestei trimiteri către București, în speță Erdei Marcel, director executiv și Mihaela -Loredana Ilie ocupă aceste funcții total specifice unui om de caracter. Neprofesional, demons­trea­ză că func­țiile pe care le ocupă sunt total greșite. Altfel spus nu știu ce caută acolo. Unde este vorba de oamenii în vârstă care ajung în sfârșit la pensie și oameni care sunt părinții sau bunicii voștrii. Vă văd ca pe niște oameni care duminica vă îmbrăcați elegant și mergeți la biserică ca buni creștini și veniți luni la servici și omorâți părinții și bunicii voștrii, în virtutea unor convingeri politice.
Care este urmarea acestui demers al Casei? Din surse am aflat că răspunsul la această sesizare poate veni în 1-2 ani! Ei în această perioadă pensionarul ne­mulțumit nu poate da în ju­decată impostorii de la Casa De Pensii Satu Mare! (eventual iese din sistem pe cale naturală).
Și așa după 28,5 ani conform contributivității pensionarul meu are o pensie de 705 Lei! Iar altul care nu a lucrat o zi în viața are garantat de stat 640lei !Deci diferența de la un om cinstit cu 28,5 ani de cotizații făcute de acești mari ,,specialiști” de la pensii este de 65 lei!
Din această pensie calculată abject, de funcționarii sătmăreni, avem o singură întrebare, pă­rinții dumneavoastră, nu noi, pot să trăiască decent cu aceste sume?
Se pare că nu v-ați gândit.
În numele pensionarilor din Satu Mare, care au acceptat aceste calcule oribile și care nu au posibilitatea să riposteze la aceste nelegiuri totuși ca buni creștini, vă dorim sărbători fericite!
A. Ardeleanu