STR. IOAN SLAVICI NR.13, 440042, RSP-0111; CIF RO 20570987; Tel/Fax: 0261/711516, Nr.185/24.01.2018

ANUNȚ

COMCAS LJ 2000 SPRL cu sediul in Satu Mare str. Ioan Slavici nr.13, jud. Satu Mare, inregistrată la UNPIR sub nr.RSP-0111, CIF RO 20570987, în calitate de lichidator administrativ al Fundației ”ARISE” cu sediul în localitatea Satu Mare, str. Mara, nr. 28, jud. Satu Mare, CIF 11161568, numit prin Încheierea nr. 1508/07.12.2017  pronuntată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr. 12931/296/2017.

Prin prezenta notificăm eventualii creditori ai  Fundației ”ARISE” ca în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunţ să ne comunice dacă au creanţe faţă de fundație, întrucât aceasta urmează să fie lichidată şi radiată din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Lichidator administrativ

COMCAS LJ 2000 SPRL                                                          Practician în insolvență

Adm.coordonator c.jr. Ghere Ioan                                           Pintea Mihai Nelu