STR. IOAN SLAVICI NR.13, 440042, RSP-0111; CIF RO 20570987;

Tel/Fax: 0261/711516, Nr. ____/___.01.2018

ANUNȚ

COMCAS LJ 2000 SPRL cu sediul in Satu Mare str. Ioan Slavici nr.13, jud. Satu Mare, inregistrată la UNPIR sub nr. RSP-0111, CIF RO 20570987, în calitate de lichidator administrativ al Asociaţiei “PAS GALENU”, cu  sediul în loc. Satu Mare, str. Botizului, nr. 47, jud. Satu Mare, CIF 9740738, înscrisă în Registrul Asociatiilor și Fundațiilor sub nr. 50/18.08.1994, numit prin Încheierea nr. 159672017 din data de 18.12.2017 pronuntată de Judecătoria Satu Mare în dosar nr. 11773/296/2017.

Prin prezenta notificăm eventualii creditori ai Asociaţiei “PAS GALENU”  ca în termen de 10 zile de la publicarea prezentului anunţ să ne comunice dacă au creanţe faţă de asociaţie, întrucât aceasta urmează să fie lichidată şi radiată din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

Lichidator administrativ

COMCAS LJ 2000 SPRL                                                          Practician în insolvență

Adm.coordonator c.jr. Ghere Ioan                                           Pintea Mihai Nelu