Composesoratul proprietarilor de păşune din com. Pir, sat Piru Nou, cu sediul în Piru Nou, nr. 51, judeţul Satu Mare, prin Preşedinte Roman Gheorghe, convoacă pentru data de 09.02.2018 ora 9, la sediul Composesoratului a ADUNĂRII GENERALE ORDINARE  a membrilor composesori aflaţi înscrişi în Registrul ţinut la Judecătoria Carei cu următoarea ordine de zi:

-primirea de noi membrii composesori

-luarea la cunoştinţă a schimbărilor de cote composesorale survenite ca urmare a contractelor de vânzare-cumpărare dintre membri

-pierderea calităţii de membru composesor

-alegerea preşedintelui Composesoratului

-modificări a Statului şi Actului constitutiv al Composesoratului

-diverse

Preşedinte Roman Gheorghe