Proxeneții și prostituatele de pe str. Horea 6 sunt permanent monitorizate de polițiști și pro­curori, dar nu pățesc niciodată nimic. Cel mult o condamnare cu spsendare, după care își fac mendrele din nou. După un dosar instrumentat timpd e mai bine de un an, proxeneții au primit pedepse cu suspendare.
”Condamnă pe inculpatul H. GHEORGHE, pentru săvârşirea infracţiunii de proxenetism,la pedeapsa de: – 2 ani închisoare. În baza art. 91 C. pen. dispune suspendarea executării pedepsei. V. Paul, pentru săvârşirea in­frac­ţiunii de proxenetism, la pedeapsa de: 2 ani închisoare. B. Iosif, pentru săvârşirea infrac­ţiunii de proxenetism, la pe­deap­sa de: 2 ani închisoare. E. VA­SILE, pentru să­vâr­şirea infrac­­ţiunii de proxene­tism, la pedeapsa de: 3 ani în­chisoare”, a decis Judecătoria Satu Mare.
Potrivit procuroilor, din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că în cursul anului 2015 H. Gheorghe a înlesnit practicarea prostitutiei şi a obţinut foloase materiale în urma practicării prostituţiei de către persoana vătămate H.M.
Fiind audiat de polițiști și procurori, H. Gheorghe nu re­cunoaşte săvârşirea faptei reți­nută în sarcina sa, aspect com­bătut de conținutul convorbirilor telefonice purtate cu persoana vătămată H.M. din care rezultă, fără echi­voc, că inculpatul nu numai că avea cu­noş­tintă că persoana vătă­mată H.M întreținea relații sexuale contra cost cu diferite persoane pe care le racola pe raza muninicipiului Satu Mare, fiind informat mereu de către aceasta cu privire la activitătile desfăşurate şi la lo­curile în care mergea cu clienții.

”Faceți un plic cu bani!”
Dar era informat de către persoana vătămată cu privire la raziile organizate de către organele de poliţe pentru ca H. Gheorghe să nu fie depistat în zona din care era ridicată de către organele de poliție.
Totodată, rezultă că îm­preună cu persoana vătămată H.M practica prostituția şi persoana vătă­mată V.I şi numita Andi”, rămasă neidentificată, acestea fiind îndemnate să “Fa­ceți un plic de bani”, activitate despre care avea cunoştintă şi B. losif, care în repetate rănduri se afla în compania lui H. Gheorghe şi care le transporta cu autoturismul pe H.M. şi V.I în locurile în care acestea racolau.
Cu privire la activitatea In­fracțională a lui V. Paul, din probele administrate în cursul ur­măririi penale rezultă că în cursul anului 2015 V. Paul a înlesnit practicarea prostituției şi a obtinut foloase materiale în urma prac­ti­cării prostituției de către persoanele vătămate V.A., V. R T.B.A., precum şi de către numita K.A, respectiv percepea un tarif de 10-20 de lei/client de la persoanele vătămate pentru a le pune la dispozitie, în vederea întreținerii de relatii sexuale contracost cu diferiti bărbati, o cameră a locuintei sale situată în municipiul Satu Mare.
Totodată, inculpatul V. Paul îl informa pe numitul T. A, poreclit lancu, cu privire la numărul de clienți cu care numita K.A. a întreținut relații sexuale pentru ca acesta să beneficieze la rândul său de o parte din banii câştigați de aceasta din practicarea pros­tituției.

Minore, trimise la produs
Din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că în perioada august – septembrie 2015, E. Vasile a înlesnit practicarea prostituției şi a obtinut foloase patrimoniale de pe urma practicării prostituței de către numita T.D.A., minoră in vărstă de 16 ani.
Astfel cum rezultă din de­cla­rația minorei, inculpatul E. Vasile își trăgea foloase de pe urma practicării prostituţiei de numita T.A.M ,iar în monentul în care aceasta îşi racola clienții, el stătea în aproprierea locului de racolare, atât pentru a o proteja cât şi pentru a cunoaşte exact numărul lor.
O altă modalitate de verificare a numărului de clienți o re­prezintă şi punerea la dispoziția minorei a locuinței de pe str. Horea nr.2 pentru a desfăşura relajii sexuale cu clienții racolați de aceasta sau de inculpat.
Activitatea infractională a acestuia este confirmată de con­ținutul convorbirilor telefonice purtate între acesta şi T.A. Astfel, K.A racola în zona centrală a municipiului şi întreținea cu aceştia relatii sexuale contracost, activitate care era supervizată de către inculpat şi se consuma fie în parcul din Libertății şi curtea imobilului nr. 2 de pe strada Horea, fie în locuința lui E. Vasile.
Din probele administrate în cursul urmăririi penale rezultă că în cursul anului 2015 B. losif a înlesnit practicarea prostituției şi a obtinut foloase materiale în urma practicării prostituției de către persoana vătămate V. I. Fiind audiat, B. losif nu re­cu­noaşte săvărşirea faptei retinută în sarcina sa, aspect combătut de conținutul convorbirilor telefonice purtate între H. Gheorghe şi persoana vătămată H.M din care rezultă, fără echi­voc, că inculpatul avea cunoştinţă că persoa­na vătămată V.I între­ţinea relații sexuale contra cost cu diferite persoane pe care le racola pe raza municipiului Satu Mare.
Fiind informat mereu cu pri­vire la acest aspect prin intermediul lui H. Gheorghe, în­- trucât se afla frecvent în compania acestuia. Totodată, B. losif le transporta cu autoturismul pe persoanele vătămate H.M şi V.I în locurile în care acestea racolau
Horea 6. Altădată un hotel boem al Sătmarului interbelic, azi simbolul decăderii orașului și al impotenței autorităților locale. Un bordel clandestin în toată regula. În plin Centrul Vechi al municipiului Satu Mare, imobilul nr. 6 de pe strada Horea, situat peste drum de Teatrul de Nord și în apropierea Turnului Pompierilor, reprezintă de vreo 20 de ani zona rău famată a orașului. Gunoaie cât cuprinde, mirosuri pestilențiale, pereți acoperiți de straturi groase de mucegai, tavane prăbușite, uși inexistente, o atmosferă domi­nată de prostituate și proxeneți, hoți și cerșetori aciuați ilegal aici din alte zone. O imagine apo­ca­liptică din care nimic nu îți indică că în acest loc ar putea trăi oameni. Oameni care plătesc chirie la Primărie.
Florin Farcău