Cotidiana problemă după 1989 din România este incom­petenţa şi ingerinţa în adminis­traţie şi organele statului a tot felul de intruşi pe poarta din dos, care chiar cu trecerea timpului nu au a face nimic cu locul unde sunt, decât să se împăuneze şi să ocupe locul altora, care l-ar merita. Problema nu este atât de gravă dacă funcţionaruleste unul care doar îndosariază documente. Ea apare atunci când funcţionarul ocupă o funcţie de decizie, despre care se ştie cum sunt ocupate în România, şi care fără săaibă habar să interpreteze legea pe care este nevoit să o respecte şi să o aplice, pune contribuabilii pe drumuri şi din neştiinţă sau superficialitate nu le rezolvăproblemele. În urmă cu ceva vreme ,,Vasile” a solicitat scoaterea din circulaţie la cerere a unui autoturism care avea motor prea mare pentru buzunarul lui. După radiereala cerere, în urma unei hotărâri judecă­toreşti, a scos de la ANAF şi taxa de mediu, pe care a achitat-o la înmatriculare. Nemaiavoind să o reînmatriculeze i-a făcut publicitate şi a găsit un amator în străinătate. După ce clientul a văzut-o i-a condiţionat cumpă­rarea prin a-i duce maşina la domiciliu. Cum ,,Vasile” nu avea remorcă decărat maşini, iar costul să angajeze pe cineva era prea mare, s-a gândit să scoată un număr temporar, precum îi dădea dreptul legea. Întrucât nu trecuse doi ani de laînmatriculare era încă valabilă verificarea tehnică. La Serviciul Public Comunitar pentru Evidenţă şi Înmatriculări a Autovehiculelor, în mod absurd, parcă ca un tertip, i s-a cerut să prezinte cartea de identitate a autovehiculului. Acesta nu o avea deoarece la momentul depunerii cererii de scoatere din circulaţie a trebuit să o predea.Fiind hotărât, a pus maşina pe un trailer şi s-a prezentat cu ea la RAR, achitând din nou nişte taxe, după care i s-a emis un duplicat al cărţii de identitate a autovehiculului şi verificare tehnică valabilă de la acel moment. După asta a întocmit dosarul necesar, plătind taxa de înmatriculare şi a certificatului de înmatriculare, precum şi asigurarea şi impozitul pentru o luna, apoi le-a predat la Serviciul Public Comunitar de Evidenţă şi Înmatriculări a Autovehiculelor. Ulterior a fost anunţat săse prezinte şi să-şi ridice actele pentru că trebuie să achite din nou taxa de mediu si deabia după aceea o să-i emită documente de înmatriculare cu număr temporar.

T E M P

I s-a adus la cunoştinţă că după achitarea taxei de mediu dacă face dovada că a vândut maşină în străinătate şi a fost scoasă din parcul naţional de autovehicule, poate să-şirecupereze din nou taxa de mediu de la ANAF. Cu toate că le-a zis că a citit şi el legea şi nu era menţionat că trebuie să achite în acel caz taxa de mediu, funcţionariil-au expediat spunân­du-i că nu au nevoie de lecţiile lui. Deoarece pe moment nu avea de ales, a plecat. În mod ferm a început să comunice one-line cu servicii publice comunitare deprofil din alte judeţe pe această tema. Stupoare. Toţi i-au comunicat că nu poate să înmatriculeze maşina temporar pe durata de o luna, numai dacă va achitadin nou taxa de mediu. Într-un final, parcă sfidând structurile subordonate, contactand Direcţia Generală de Evidenţă şi Înmatriculări a Autovehiculelor din MAI, i-a comunicat că este dreptul lui legal ca la cerere să i se înmatriculeze temporar maşina, fără achitarea taxei de mediu. Cu aceea comunicare ,,Vasile” s-a prezentat din noula Serviciul Comunitar, dar a fost amânat până se vor convinge şi ei. Ulterior a revenit pentru a-şi rezolvarea problema, numai că a trebuit să achite din nou asigurareaauto care a expirat între timp, precum şi nişte taxe suplimentare faţă de ce a plătit în prealabil, deoarece acestea s-au majorat între timp. Într-un final s-a efectuat aceea înmatriculare temporară, fără a plăti taxa de mediu, dar in mult timp si cu multa tracasare! Dacă a fost neştiinţă, superficialitate sau indiferenţă în rezolvarea cererii, asta să judece cititorii. Un lucru este cert din nefericire, incom­petenţa, aroganţa şi ipocrizia în unele instituţii ale statului, sunt la ele acasă. Dacă,,Vasile”, plă­titor de taxe şi impozite, nu era ferm sau era la un nivel inferior de gandire, ,,murea” cu dreptul său in mâna. Jalnic, dar adevărat!

Doru Szatmari