Agenţia pentru Protecţia Mediului Satu Mare decide, că urmare a consultării autorităţilor publice locale desfăşurate în cadrul şedinţei Comitetului Special Constituit din data de 29.01.2015, deliberează că Planul de management integrat al ariilor protejate Râul Tur – Lunca Inferioară a Turului şi Rezervaţia naturală Râul Tur, titular fiind Societatea Carpatină Ardeleană – Filiala Satu Mare, nu necesită evaluare de mediu sau evaluare adecvată şi se va supune procedurii de adoptare fără aviz de mediu, era publicat în presa vremii la un moment dat.

Societatea Carpatină Arde­leană sau Transilvană, a reluat fiinţă în anul 1992 ca urmaş al Societăţii Carpatine Ardeleană care a fost înfiinţată în toamna anului 1880 la Sibiu având mai multe secţii regionale pe teritoriul Transilvaniei. Ca şi o asociaţie de turism din Transilvania, la aceea vreme s-a ocupat cu organizarea de excursii, şcoli de călăuze, posturi de prim-ajutor, case de adăpost, amenajarea cailor de acces şi marcarea potecilor, în zonele de interes turistic.
Aceasta a construit şi o serie de cabane turistice, precum Negoiu, Bâlea-Lac şi Bâlea-Cas­cadă, Podragu, Urlea, Barcaciu, Suni, Prejba, Negovanu, Surianu, Parâng, Piatra Craiului, Mălăieşti, Cabana Omu, Postăvaru, care erau în circuitul turistic la aceea vreme. După o funcţionare neîntreruptă de 64 de ani, în 1945  a fost scoasă în afara legii, iar cabanele sale au fost na­ţionalizate şi exploatate ulterior de ONT.
În 1992 această a fost reînfiinţată iar în judeţul Satu Mare există o filiala al acestei societăţi non profit care are atribuţii şi de protecţia mediului în zona data in custodie. Re­zervaţia naturală din custodia filialei Satu Mare are o suprafaţă de 6212 ha şi reprezintă cursul superior al răului Tur, din com. Călineşti Oaş până la frontieră cu Ungaria, având în cuprins fâneţe, fâneţe împădurite cu o bogată flora şi fauna, heleştee şi habitate avifaunistice. Cursul superior al răului Tur este o arie protejată ce este situată pe teritoriul Ro­mâniei, în jud. Satu Mare, pe teritoriul administrativ al com. Călineşti-Oaş, Micula, Turulung, Porumbeşti şi oraş Livada mai precis sat Adrian. Printr-o extindere subiectivă al acestei arii aceasta depăşeşte cursul răului Tur, întinzându-se şi cuprinzând inclusiv terenuri agricole, fâneţe, heleştee, păduri precum şi te­re­nuri intravilane, proprietate izica ori juridica.
Întrucât prin această extindere societatea a ocupat o suprafaţă vastă iar în interiorul ei necesită avizul societăţii pentru diversele lucrări sau investiţii, iar prin aceasta activităţile cetă­ţenilor şi organelor administrative din interiorul perimetrului sunt conturbate, apare şi ne­mulţumirea locuitorilor si investitorilor din zona, mai ales ca in acel perimetru, mai precis pe teritoriul localitatii Adrian in apropiere de raul Tur, un investitor care a accesat si fonduri Europene a pus pe rol o afacere cu o crescatorie de sturioni dar si alte specii de peste.
Normal ar fi ca pentru reducerea impactului negativ al acti­vităţilor de utilizare a resurselor naturale din aria protejată, asupra stării de conservare a speciilor şi habitatelor de interes conservativ, să fie identificarea soluţii alternative pentru a putea proteja mediul dar si a dezvolta zona. Aceste soluţii alternative ar trebui să nu fie în nici un caz restrictive localnicilor în a-şi va­lorifica terenurile agricole, fâneţele sau alte terenuri proprietate personală ori aflate legal în administrare, cu atât mai puţin împiedicarea unor investiţii în zona.

UNGARIA - TUR
Mai mult în zona în cauza localnicilor le sunt restricţionate şi folosirea în lucrări agricole a tractoarelor şi maşinilor agricole care fac zgomot şi care pot deranja avifauna din zona. Totodată este restricţionată folosirea apei din răul Tur pentru irigat sau alte activităţi, de exemplu gradinarit, în care ar putea fi folosită apă din râu şi asta pentru a crea un debit consistent de apă ca apoi aceasta sa ajunga in tara vecina, Ungaria. Oricare cititor se poate întreba oare care să fie dedesuptul scopului cu debitul de apă din răul Tur.
Una din reglementările pre­văzută în Tabel nr. 39 din Activităţi şi măsuri specifice de management in Aria Protejata Tur este promovarea cosirii ierbii după data de 15 iulie dinspre interior spre exterior, se subîn­ţelege că  în nici un caz nu cu mijloace mecanice pentru a nu produce zgomote.
La aceea data este trecuta perioada de cosit fanul. Altă pre­vedere ar fi să nu se execute lucrări agricole care ar putea perturba fauna din zona în cauza, din asta rezultă să nu fie utilizate maşini agricole acţionate de tractoare care fac zgomot. Şi în ţara vecină Ungaria se aplică tot legislaţie UE, dar există parcă alte reguli pentru protecţia mediului în zona protejată şi proximitatea răului Tur, care curge din România şi se varsă în Tisa pe teritoriul ţării vecine.
Acolo pe teritoriul unor localităţi cum ar fi Garbolc, Nagyhodos, Kishodos, Kispalad, Botpalad, Sonkad, Kolcse, fiind doar o parte din zona protejată Tur de pe teritoriul Ungariei, cu o bogată flora şi fauna care este şi habitat avifaunistic, situaţia de fapt se prezintă altfel decât în judeţul Satu Mare, mai uman şi nu în dezinteresul şi dezavantajul locuitorilor din zona. În această zona protejată cu o extindere semnificativ există şi canale cum ar fi Sar Eger Csatorna şi Nagy Eger Csatorna cu apă care provine din răul Tur, canale cu apă care este în ajutorul culturilor din zona cuprinsă între Mehtelek, Garbolc, Tisztaberek şi Turicse.
Una din văditele realităţi este că mult înainte de data prevăzută de tabelul nr. 39 al  Activităţi şi măsurilor specifice de management in Aria Protejata Tur din România, în Ungaria fâneţele din interiorul digurilor răului Tur, începând chiar de lângă firul apei,  au fost cosite mecanic şi adunate tot mecanic la timp, nu de la o dată prestabilită teoretic, cu utilaje agricole în baloţi mari, urmând a fi transportaţi cu mij­loace de transport auto.
Totodată digurile răului Tur sunt amenajate ca zone de agrement şi piste pentru biciclete, cu accesul publicului larg, fără a se face caz de faptul că bicicliştii ar putea face zgomote care să deranjeze avifauna. Ba mai mult în zona protejată Tur din ţara vecină terenurile au fost cultivate cu culturi agricole diverse după necesitatea deţinătorului până lângă digul răului Tur, neexistând nici o recomandare sau impunere, după reguli numai de unii ştiute, pe principii de sortimente, soiuri şi anotimp pentru lucrări.
Lucrarea terenurilor se efec­tuează cu maşini agricole fără să le fie restricţionat în nici un fel accesul în proximitatea zonei protejate, deoarece este firesc să-ţi lucrezi  terenul privat, nu se poate interzice folosinţa si administrarea acestuia. În calitate de turist la Sonkad, pe digul răului Tur am descoperit chiar un drum frecventat de autovehicule,  un drum rustic de ţară mărginit pe kilometri întregi de nuci.
În rest au fost întâlniţi oameni harnici, paşnici şi ospitalieri ducându-şi traiul zilnic. Legislaţia UE ar trebui să fie unitară pentru toată comuniunea, dar de facto unităţile de măsură pentru aplicare sunt diferite în cele două ţări vecine, cu toate că habitatul este unul transfrontalier având acelaşi specific.
Popa Doru