COMCAS LJ 2000 SPRL cu sediul în Satu Mare str. Ioan Slavici nr.13, jud. Satu Mare, înregistrată la UNPIR sub nr.RSP-0111, CIF RO 20570987, vinde la licitaţie publică urmatoarele bunuri proprietatea :

            SC HERMINA SRL    

     – prin negociere directă pe bază de ofertă:

– hala de producţie –atelier croitorie –SP+P+1E+M –cu teren în suprafaţă de 221 mp.  situată în loc. Ardud, str. Cetăţii,nr-22, înscrisă în C.F. 1405 N  Ardud, nr. cadastral 6146.

SC GAMA&GAMA NR.1 SRL

  • – Rulmenţi 6202 ZZ FAG (31.800 buc) la preţul de 19,85 lei/buc.

Preţurile nu includ TVA.

Licitaţiile vor avea loc în fiecare zi de miercuri la ora 13.

SC SCHWABEN MOLKEREI SRL

– imobil situat în loc. Carei, jud. Satu Mare, compus din: teren de incintă în suprafață de 8.232 mp; construcţii şi instalaţii aferente acestora, respectiv: cladire administrativă P – 116,88 mp; cladire administrativă P+1E – 923,68 mp; fabrica veche P – 1.225,5 mp; hala de productie noua P+EP – 412,14 mp; platformă betonată – 400 mp; platforma betonata – 3.500 mp; platformă betonată – 1.200 mp; împrejmuire poartă –  la preţul total de 1.520.415,20 lei

– utilaje, instalaţii şi echipament tehnologic pentru procesarea laptelui şi producţia produselor lactate – 147.056,67 lei;

– mobilier şi aparatură birotică – 2.007,00 lei;

– diverse bunuri mobile – 15.475,52 lei;

– mijloace de transport:

– Autospeciala izoterma Dacia, an 2003 – SM-14-SWA – 1.071,00 lei;

– Autospeciala izoterma Dacia, an 2003 – SM-15-SWA – 1.551,00 lei;

Preţurile nu includ TVA.

Licitaţiile se organizează la sediul lichidatorului, în fiecare zi de miercuri, ora 13