COMCAS LJ 2000 SPRL cu sediul in Satu Mare str. Ioan Slavici nr.13, jud. Satu Mare, înregistrată la UNPIR sub nr.  RSP 0111, CUI RO 20570987, numită lichidator administrativ al SC LAURA COMPANY SRL cu sediu în loc. Satu Mare, str. Aurel Vlaicu, nr. 27/A, jud. Satu Mare, având CUI 5280165, J 30/226/1994, prin Hotărârea A.G.A. nr. 1/15.10.2018.

 

NOTIFICĂ

 

Persoanelor interesate – numirea în calitate de lichidator administrativ .

 

În termen de 10 de zile de la publicarea prezentei notificări , creditorii  vor depune  la  sediul lichidatorului –din Satu Mare,str.I.Slavici,nr.13-,   declarațiile  de creanță  , însoțite de actele justificative , cu mențiunea dacă sunt certe, lichide, exigibile şi/sau garantate cu garanții reale sau personale.

 

 

 

Lichidator judiciar

COMCAS LJ 2000 SPRL