PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI
Indicatori Anul 2018
PIB – milioane lei 907.852
Creștere eco­nomică % 5,5
Inflația medie anuală % 3,1
Curs mediu lei/euro 4.55
Șomeri (număr total persoane) 351.000
Câștig salarial mediu net lei lunar 2.614

În anul 2018 deficitul bugetar (cash) este estimat la 2,97% din PIB, în timp ce deficitul ESA este de 2,96% din PIB, cu încadrare în ținta de deficit bugetar de sub 3% din PIB, potrivit Tratatului de la Maastricht.

Datoria publică
În anul 2016, România se situa pe locul 5 printre statele membre UE cu cel mai scăzut nivel de îndatorare, cu o valoare a datoriei publice în PIB de 37,6%, semnificativ sub nivelul înregistrat la nivelul zonei Euro (88,9% din PIB) și Uniunii Europene (83,2% din PIB ). Pe termen mediu (2018 – 2021), se va situa sub 40,0% din PIB.

Principalele obiective ale bugetului pe anul 2018 au fost:
Susținerea mediului de afaceri – adoptarea unor măsuri de relaxare fiscală cu scopul de a stimula creșterea economică.
reducerea cotei de impozit pe venit de la 16% la 10%;
reducerea cotei totale a contribuțiilor sociale obligatorii, per total, cu 2 puncte procentuale, astfel că din totalul de 39,25% contribuții plătite la un salariu brut, se vor plăti 37,25%.
simplificarea fiscalității prin reducerea numărului contribu­țiilor sociale de la 9 la 3, respectiv contribuția de asigurări sociale (CAS), contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) și contribuția asiguratorie pentru muncă;
în cursul anului 2017 a fost introdus un mecanism îmbună­tățit de colectare a TVA (split payment), care va reduce evaziunea la TVA declarată și neplătită în prezent;
Sprijinirea sectorului IMM – sectorul întreprinderilor mici și mijlocii va beneficia din partea statului de finanțarea unor programe precum:
programe care cumulează o serie de scheme privind ajutorul de stat, privind asigurarea dezvoltării economice durabile și sprijinirea investițiilor cu impact major in economie;
programul Start-up Nation, program de încurajare şi de stimulare a înființării şi dezvoltării IMM-urilor;
programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români.
Cheltuielile bugetare pentru anul 2018 sunt estimate la 314,5 miliarde lei mld. lei, ceea ce reprezintă 34,6% din PIB:
Cea mai mare creștere pe orizontul de referință o înregistrează cheltuielile cu asistența socială datorită măsurilor adoptate în domeniul pensiilor, a majorării indemnizației sociale pentru pensionari și a altor drepturi de asistenta sociala, care ajung în anul 2018 la 98,6 miliarde lei, respectiv 10,9 % din PIB;
Cheltuielile de personal însumează 81,2 miliarde lei ( 8,9%), respectiv o creștere de 11,6 miliarde lei fata de anul 2017, pe fondul aplicării Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
Bunurile și serviciile însumează în anul 2018 – 39,9 miliarde lei (4,4% din PIB), în timp ce cheltuielile cu datoria publică înregistrează in anul 2018, 12,1 miliarde lei ( 1,3 % din PIB);
Șomajul continuă să scadă. Este de așteptat ca în acest an șomajul în zona euro să ajungă la o medie de 9,1 %, cel mai scăzut nivel din 2009 până în prezent, întrucât numărul total de angajați atinge un nivel record. În următorii doi ani rata somajului urmează să scadă în continuare până la 8,5 % în 2018 și 7,9 % în 2019. Rata șomajului în Uniunea Europeană este estimată la 7,8 % în acest an, 7,3 % în 2018 și 7,0 % în 2019;
BUGETUL pentru anul 2018 – sumele destinate pentru fiecare instituție
MINISTERUL APĂRĂRII NAȚIONALE – 18.164,9 milioane lei (majorare cu 11,3% față de 2017). S-a asigurat alocarea a 2% din PIB pentru acest minister, asigurându-se astfel respectarea angajamentului asumat de România în relația cu NATO;
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, AD­MINISTRAȚIEI PUBLICE ȘI FONDURILOR EUROPENE – 6.208,6 milioane lei credite bugetare (majorare cu 30,6% față de anul 2017) și 38.343,0 milioane lei credite de angajament;
MINISTERUL TRANSPORTURILOR – 9.132,8 milioane lei credite bugetare (majorare cu 0,9% față de anul 2017) și 30.911,5 milioane lei credite de angajament;
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE – 8.354,4 milioane lei (majorare cu 19,7% față de anul 2017);
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII – 8.762,2 milioane lei (majorare cu 4,6% față de anul 2017).
Precizăm că pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate s-a alocat suma de 33.769,0 milioane lei, cu 4,530,0 milioane lei mai mult față de anul 2017 – (majorare de 15,5%);
MINISTERUL CULTURII ȘI IDENTITĂȚII NAȚIO­NALE – 1.117,4 milioane lei (majorare cu 50,4%). În bugetul acestui minister s-au alocat 150 milioane lei pentru finanțarea manifestărilor, acțiunilor și proiectelor prilejuite de aniversarea Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial;
MINISTERUL MUNCII ȘI JUSTIȚIEI SOCIALE – 31.693,0 milioane lei (scădere cu 13,2% față de anul 2017). Menționăm că scăderea provine din diminuarea transferurilor de la bugetul de stat, pentru echilibrarea bugetului asigurărilor sociale de stat, de la 13.599,1 milioane lei în anul 2017, la 7.408,8 milioane lei în anul 2018;
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE – 944,1 milioane lei credite bugetare (majorare cu 21,9% fata de 2017) și 1.033,1 milioane lei credite de angajament. În bugetul Ministerului Afacerilor Externe s-au alocat credite de angajament pentru încheierea de contracte pentru pregătirea exercitării de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene în anul 2019, în sumă totală de 194,9 milioane lei.
SUME PENTRU ALTE MINISTERE:
MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
buget – 23.522,1 milioane lei
majorare – 23,6%
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
buget – 15.311,9 milioane lei
majorare – 20,7%
MISTERUL JUSTIȚIEI
buget – 3.750,6 milioane lei
scădere – 0,8%
MINISTERUL PUBLIC
buget – 1.234,7 milioane lei
majorare – 0,23%
MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI
buget – 517,3 milioane lei
majorare – 15,3%
MINISTERUL MEDIULUI
buget – 444,9 milioane lei
scădere – 5,4%
MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE
buget – 291,8 milioane lei, din care 170 milioane lei pentru majorarea capitalului social la Companiei Naționale „Poșta Română“ – S.A.
MINISTERUL ECONOMIEI
buget – 355,9 milioane lei, din care 53 milioane lei pentru capitalul social al operatorilor economici din industria națională de apărare aflați sub autoritatea acestuia.
majorare – 104,9%
MINISTERUL FINANȚELOR PUBLICE
buget – 4.569,4 milioane lei
majorare – 25,5%
MINISTERUL FINANȚELOR – ACȚIUNI GENERALE
buget – 21.595,6 milioane lei
majorare – 1,2%
MINISTERUL ENERGIEI
buget – 583,3 milioane lei
scădere – 36,0%
SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI
buget – 1.336,3 milioane lei
majorare – 24,8%
MINISTERUL TURISMULUI
buget –63,4 milioane lei
majorare – 39,8%
MINISTERUL PENTRU MEDIUL DE AFACERI, COMERȚ ȘI ANTREPRENORIAT
buget – 1.237,1 milioane lei
majorare – 32,4%
MINISTERUL CERCETĂRII ȘI INOVĂRII
buget –1.652,7 milioane lei
majorare – 13,6%
MINISTERUL APELOR și PĂDURILOR
buget –438,9 milioane lei
majorare – 26,8%
MINISTERUL CONSULTĂRII PUBLICE ȘI DIALOGULUI SOCIAL
buget – 8,9 milioane lei
majorare – 16,8%
MINISTERUL PENTRU RELAȚIA CU PARLAMENTUL
buget – 7,3 milioane lei
scădere – 0,7%
MINISTERUL PENTRU ROMÂNII de PRETUTINDENI
buget –25,4 milioane lei
majorare – 44,6%
SUME PENTRU ALTE INSTITUȚII:
ADMINISTRAȚIA PREZIDENȚIALĂ
buget – 57,6 milioane lei
majorare – 20,7%
SENAT
buget – 196,0 milioane lei
majorare – 30,3%
CAMERA DEPUTAȚILOR
buget – 436,2 milioane lei
majorare – 30,6%
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE\buget
– 128,3 milioane lei
majorare – 9,0%
CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
buget – 24,4 milioane lei
majorare – 15,8%
CONSILIUL LEGISLATIV
buget – 9,4 milioane lei
majorare – 4,3%
CURTEA DE CONTURI
buget – 330,1 milioane lei
majorare – 23,8%
CONSILIUL CONCURENȚEI
buget – 58,1 milioane lei
majorare – 13,0%
AVOCATUL POPORULUI
buget – 19,7 milioane lei
majorare – 35,8%
CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU STUDIEREA ARHIVELOR SECURITĂȚII
buget – 16,6 milioane lei
majorare – 5,1%
CONSILIUL NAȚIONAL al AUDIOVIZUALULUI
buget – 11,2 milioane lei
majorare – 18,2%
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE
buget – 21,6 milioane lei
scădere – 4,2%
SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAȚII
buget – 2.306,3 milioane lei
majorare – 13,2%
SERVICIUL DE INFORMAȚII EXTERNE
buget – 290,1 milioane lei
majorare – 15,9%
SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ
buget – 195,1 milioane lei
majorare – 19,35%
SERVICIUL DE TELECOMUNICAȚII SPECIALE
buget – 332,6 milioane lei
majorare – 21,9%
ACADEMIA ROMÂNĂ
buget – 415,4 milioane lei
majorare – 3,2%
AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITAR-VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
buget – 694,8 milioane lei
majorare – 4,0%
Secretariatul de Stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989
buget –2,8 milioane lei
scădere – 1,8%
Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor
buget –16,3 milioane lei
majorare – 20,0%
Oficiul registrului național al informațiilor secrete de stat
buget –9,9 milioane lei
scădere – 0,2%
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
buget – 6,3 milioane lei
majorare – 7,9%
Agenția Națională de Presă AGERPRES
buget –23,5 milioane lei
majorare – 7,1%
Institutul Cultural Român
buget –42,2 milioane lei
majorare – 33,0%
Societatea Română de Radiodifuziune
buget –370,0 milioane lei
majorare – 7,9%
Societatea Română de Televiziune
buget – 440,0 milioane lei
scădere – 53,9%
CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII
buget – 150,0 milioane lei
majorare – 6,6%
Autoritatea Electorală Permanentă
buget –100,7 milioane lei
scădere – 16,3%
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
buget –6,4 milioane lei
majorare – 46,8%
Consiliul Economic și Social
buget –8,5 milioane lei
majorare – 34,3%
Consiliul National de Soluționare a Contestațiilor
buget –11,8 milioane lei
majorare – 4,5%
Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului
buget –17,6 milioane lei
majorare – 3,5%
Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților
buget –21,4 milioane lei
scădere – 37,9%
Academia Oamenilor de Știință din România
buget –10,0 milioane lei
majorare – 20,1%
Consiliul de Monitorizare a Implementării Convenției
buget –2,1 milioane lei
majorare – 112%.