În urma acțiunilor desfășurate de poliţiştii locali sătmăreni în cursul anului trecut, au aplicat 10.482 sancţiuni contravenţionale, (cu 1.190 sancţiuni mai multe faţă de 2014) din care 4.268 au fost cu avertisment şi 6.214 cu amendă în valoare totală de 1.784.599 lei. Comparativ cu anul precedent se observă o creştere a numărului de sancţiuni contravenţionale aplicate cu 12,80%, se arată în analiza activității Poliției Locale Satu Mare pe anul trecut.

 Peste 320 de cerșetori depistați

Astfel, pe linie de ordine publică au fost desfășurate 923 de acțiuni proprii în creştere cu 25,92% faţă de anul 2014, printre care și cele pentru depistarea persoanelor fără adăpost care creează disconfort cetăţenilor şi apersoanelor care apelează la mila publică pe raza municipiului Satu Mare. Au fost depistate 324 de astfel de persoane împotriva cărora au fost aplicate 935 sancţiuni contravenţionale cu amendă în valoare de 89.850 lei.Dintre locaţiile unde au fost depistate aceste persoane pot fi amintite Piaţa Libertăţii, parcarea din spatele Magazinului ,,Someşul”, zona bisericilor, centrale termice dezafectate, locurile de sub balcoanele locuinţelor amplasate la parterul blocurilor, subsoluri sau mansarde ale unor imobile, intersectiile Burdea si Crinul.

De asemenea, s-a acţionat pentru predarea celor 44 de minori depistaţi cerşind către Centrul de Primire Minori în Regim de Urgenţă.

Amenzi de peste 1,3 milioane la regimul circulației

Pentru diferite abateri de la normele rutiere ale pietonilor, bicicliștilor sau căruțașilor, polițiștii locali sătmăreni au aplicat 6.905 sancţiuni contravenţionale (cu 519 mai multe faţă de 2014), din care 2.880 au fost cu avertisment şi 4.025 cu amendă, în valoare de 1.338.257 lei.

S-a intervenit, prin procedee specifice, în 126 cazuri pentru aplanarea unor conflicte sau stări conflictuale în diferite zone ale oraşului. De asemenea s-au întreprins acţiuni de prevenire şi depistare a factorilor de risc atât pe timp de zi cât şi pe timp de noapte. Cu ocazia activităţilor de patrulare au fost constatate 10 infracţiuni flagrante (ex.: furt de motorină, conducere fără permis, furt materiale de construcţii, distrugere), în urma cărora 12 persoane au fost predate Poliţiei Municipiului Satu Mare pentru continuarea cercetărilor.

Peste 130 de vehicule abandonate

Pe linie de comerţ ilicit s-au derulat 156 acţiuni, în principal pentru combaterea comerţului nelegal stradal, din pieţe sau din alte locuri, neautorizate de Primărie, aplicându-se 97 sancţiuni contravenţionale în valoare de 10.300 lei.

În conformitate cu Legea privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate, în această perioadă au fost identificate şi luate în evidenţă 135 autovehicule abandonate, ale căror proprietari au fost somaţi să le îndepărteze de pe domeniul public în termenul legal din care 104 au fost ridicate de stăpâni, șapte au fost expertizate, ridicate şi depozitate prin intermediul Administraţia Domeniului Public iar  celelalte 24 autovehicule sunt în curs de clarificare a datelor privind proprietarul lor.

Majoritatea contestațiilor, respinse

În anul 2015 au fost înregistrate pe rolul instanţei 190 de plângeri contravenţionale împotriva proceselor verbale de contravenţie întocmite de agenţi constatatori din cadrul Poliţiei Locale Satu Mare, din care 72 au fost soluţionate prin respingerea contestaţiei şi menţinerea amenzii aplicate, 29 au fost soluţionate prin transformarea amenzii în avertisment, 16 au fost admise şi în consecinţă anulate procesele verbale de contravenţie iar 73 sunt în curs de soluţionare.

Deficit de cadre

Organigrama Poliției Locale Satu Mare prevede 150 de posturi, din care 135 funcţii publice şi 15 posturi pentru personal angajat pe bază de contract individual de muncă. Acestea sunt distribuite pe servicii, birouri, respectiv compartimente, fiecare fiind sub directa coordonare a directorului general, respectiv a directorului executiv.

La finele anului au fost ocupate 110 posturi din care funcţii publice 98 şi personal contractual 12, din totalul de angajaţi 44 sunt încadraţi pe funcţii cu studii superioare ceea ce reprezintă 40,00%. Structura personalului la sfârşitul anului era 9 funcţii de conducere şi 101 funcţii de execuţie, personalul operativ reprezentând 86,37% din efectiv. Raportat la anul 2014, numărul posturilor ocupate a crescut de la 103 la 110.Se observă că la sfârşitul anului 2015 exista un deficit de 40 cadre din care 4 de conducere şi 36 de execuţie.