Au fost finanţate 148 proiecte în valoare de 6 milioane euro

Finalul anului 2015 reprezintă pentru fondurile nerambursabile prin FEADR încheierea exercițiului financiar 2007-2013, numeroase proiecte fiind încă în implementare pe ultima sută de metri. Programul LEADER face parte din axa 4 a Planului Național de Dezvoltare Rurală și a fost implementat în județul Satu Mare cu ajutorul Grupurilor de Acțiune Locală. În această perioadă s-au desfășurat conferințele de închidere a GAL-urilor, fiecare prezentând rezultatele implementării LEADER în județul nostru.

 

Abordarea de jos în sus, caracteristică LEADER, s-a concretizat în zeci de proiecte cu finanțare nerambursabilă, proiecte depuse de locuitorii din mediul rural, aparținători unui Grup de Acțiune Locală. Pe scurt, analiza arată că au fost contractate cu AFIR 147 de proiecte, valoarea totală nerambursabilă fiind de 6.361.204 euro. Până în prezent, plăţile efectuate de AFIR către beneficiari este relativ redusă, undeva la aproximativ 40%, dar diferenţa urmează a fi rambursată beneficiarilor până la 30 decembrie 2015, termen limită de a se încheia exerciţiul financiar al PNDR 2007-2013.

Situația utilizări fondurilor avute la dispoziție la GAL Microregiunea Someş-Codru până în luna august 2015 arată că fondurile totale disponibile au fost în valoare de 2.550.000 euro, fondurile totale contractate sunt de 2.518.623 euro, iar fondurile totale absorbite sunt în valoare de 771.736 euro, reprezentând un procent de 30,26%.

Repartizarea proiectelor implementate sau în curs de implementare per comună se prezintă astfel: Culciu – 12, Valea Vinului – 9, Medieșu Aurit – 4, Apa – 4, Homoroade – 4, Crucișor – 4, Bârsău – 3 proiecte.

Din punct de vedere al tipurilor de proiecte, în ceea ce privesc autorităţile locale s-au sprijinit investiţii de circa 960.000 Euro în reabilitarea şi dotarea căminelor culturale, modernizarea de drumuri comunale şi investiţii pentru dotarea departamentelor de gospodărire comunală cu utilaje şi echipamente necesare bunei desfăşurări a activităţilor. Pentru mediul privat s-au sprijinit investiţii în instalarea tinerilor fermieri (cca. 512.000 Euro), modernizarea exploataţiilor agricole prin dotarea acestora cu utilaje agricole (cca. 1.717.000), înfiinţarea şi sprijinirea microîntreprinderilor care activează în domeniul non agricol (cca. 775.000 Euro).

Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Zona Sătmarului s-a concretizat în 57 de proiecte cu o valoare totală nerambursabilă de 2.014.165 euro, sumă ce reprezintă 95% din valoarea totală alocată. Până în prezent, plăţile efectuate de AFIR către beneficiari este de aproximativ 1.000.000 euro.

Situaţia proiectelor depuse la GAL Zona Sătmarului se prezintă astfel: Micula – 7 proiecte – valoare totală 151.070 euro, Dorolţ – 4 proiecte – valoare totală 216.719 euro, Lazuri – 5 proiecte – valoare totală 302.691 euro, Botiz – 3 proiecte – valoare totală 161.512 euro, Vetiş – 6 proiecte – valoare totală 168.600 euro, Viile Satu Mare – 4 proiecte – valoare totală 193.169 euro, Păuleşti – 6 proiecte – valoare totală 177.060 euro, Odoreu – 6 proiecte – valoare totală 278.538 euro, Socond – 12 proiecte – valoare totală 233.710 euro, Bicaz (MM) – 2 proiecte – valoare totală 90.800 euro, Satu Mare – 1 proiect – valoare totală 7.000 euro

 

La GAL Sud-Vest Satu Mare au fost depuse 77 de proiecte conforme cu o valoare de 3.512.137 euro, sumă ce reprezintă 153,68% din alocarea financiară pe GAL, respectiv 2.285.137 euro. Dintre acestea au fost selectate de Comitetul de Selecţie al GAL-ului 66 de proiecte, în valoare de 3.126.988 euro, procentul fiind de 136,83% din alocarea totală. În urma depunerii proiectelor la AFIR, trei proiecte au fost declarate neeligibile şi cinci proiecte au fost retrase, valoarea lor totală fiind de 691.993 euro. În final, la GAL Sud-Vest Satu Mare alocarea financiară a fost contractată 100%, fiind semnate cu AFIR 58 de proiecte, însă pe parcurs au fost reziliate câteva dintre ele.

Distribuţia valorică finală a alocării financiare pe comune se prezintă astfel: Tiream – 4 proiecte, valoare 275.874 euro, Ciumeşti – 2 proiecte, valoare 219.602 euro, Berveni – 3 proiecte, valoare 195.793 euro, Petreşti – 4 proiecte, valoare 164.138 euro, Andrid – 4 proiecte, valoare 157.460 euro, Săuca – 3 proiecte, valoare 137.309 euro, Tăşnad – 4 proiecte, valoare 117.696 euro, Căpleni – 5 proiecte, valoare 103.561 euro, Pişcolt – 2 proiecte, valoare  89.251 euro, Pir – 3 proiecte, valoare 65.430 euro, Săcăşeni – 2 proiecte, valoare 50.044 euro, Sălacea – 2 proiecte, valoare 45.257 euro, Căuaş – 2 proiecte, valoare 42.000 euro, Santău – 3 proiecte, valoare 40.130 euro, Urziceni – 1 proiect, valoare 26.007, Cămin – 1 proiect – valoare 25.998, Cehal – 1 proiect, valoare 25.922 euro, Foieni – 1 proiect, valoare 25.845 euro, Sanislău – 1 proiect, valoare 21.099.

GAL-urile au fost înfiinţate în perioada anilor 2010- 2011 atunci când  s-au pus bazele unor parteneriate formate din reprezentanţi ai administraţiei locale din comunele care alcătuiesc aceaste microregiuni, organizaţii non – guvernamentale locale şi reprezentaţi ai mediului de afaceri, scopul parteneriatelor fiind acela de a atrage fonduri europene pentru dezvoltarea microregiunilor. Activitatea acestora a început la finele anului 2012, iar în trei ani de funcționare au reușit să contracteze peste 95% din valoarea alocată, fapt ce demonstrează că programul LEADER în județul Satu Mare a avut un real succes.