Consiliul Judeţean este pregătit să atragă 100 de milioane de euro

 Consiliul Judeţean Satu Mare are pregătite proiecte în valoare de 450 de milioane de lei pentru care speră să obţină finanţare prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală derulat de către Ministerul Dezvoltării. De assemenea, Primăria Satu Mare a proiecte de peste 130 de milioane lei. Reiese astfel, că administraţia locală stă destul de bine la capitolul “să facem proiecte”, cele mai mari probleme fiind la finanţare. Rămâne de văzut câte din proiecte vor primi finanţare, şi pe ce criterii.

 În urma vizitei la Satu Mare a vicepremierului Sevil Shhaideh, preşedintele Consiliului Judeţean, Pataki Csaba, a pregătit 30 de proiecte, sperând ca acestea să fie evaluate conform hotărârii guvernului. Adică fără intervenții politice, deși este greu de crezut acest lucru.

“Cu un efort deosebit din partea aparatului tehnic propriu şi al consilierilor, pentru că a fost o şedinţă convocată de pe o zi pe alta, am aprobat astăzi indicatorii tehnico economici la 30 de posibile investiţii în judeţul Satu Mare. Acestea sunt bazate pe documentaţii existente şi aprobate în ultimul deceniu, cea mai veche era din 2008 iar cea mai nouă din 2017. Din cele 10 axe posibl finanţabile prin PNDL am `atacat` nouă. E o gamă variată de proiecte,  de la instituţii de cultură, reabilitări, spitalele eficientizate energetic, multe drumuri judeţene reabilitate. Valoarea totală a proiectelor este 452 milioane lei noi”, a spus pre;edintele

Redăm lista proiectelor:

Obiective în continuare:

SUBPROGRAMUL “INFRASTRUCTURĂ LA NIVEL JUDEŢEAN”

Domeniu specific: realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea/dotarea unităţilor de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat

Valoare: 1.846.223 lei

–          Reabilitare şi modernizare Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Satu Mare, strada Al. Ioan Cuza, nr. 8; DALI + PT + EXECUTIE

Obiective noi:

Domeniu specific: construirea/modernizarea/reabilitarea drumurilor publice clasificate şi încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor;

Valoare: 288.319.214 lei

 1. Modernizarea drumului județean DJ 193C Viile Satu Mare-Medișa, km 11+096,42-km 17+027,24, Județul Satu Mare; SF+PT
 2. Modernizarea drumului județean DJ 193F Socond – Soconzel, km 0+000 – km 7+450, județul Satu Mare; SF+PT
 3. Reparații capitale drum județean DJ 194C: intersecție DJ 194A – Botiz (int. DN 19), km 8+041 – km 11+491, județul Satu Mare;DALI
 4. Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson II Viile Satu Mare – Tătărăști, km 5+750 – km 9+935, județul Satu Mare; SF+PT
 5. Modernizarea drumului județean DJ 195 Ardud – Viile Satu Mare – Tătărăști – Necopoi – Cărășeu, tronson I Ardud – Viile Satu Mare km 0+000 – 7+645 și tronson III Necopoi Cărășeu km 17+460 – 23+810, județul Satu Mare; SF+PT
 6. Modernizarea drumului județean DJ 195D Tășnad – Silvaș – Săuca – DJ 108M (Chereușa), km 0+000 – km 8+912, județul Satu Mare; SF+PT
 7. Modernizarea drumului județean DJ 196D DN 19 – Marna Nouă – Ciumești, km 0+000 – km 7+414, județul Satu Mare; SF+PT
 8. Modernizare DJ 195B Doba (DN 19) – Boghiş – Dacia – Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km 29+229.87, Tronsonul II km 10+432-km 22+849.837 Moftinu Mare – Criseni – Craidorolț ”; SF+PT
 9. Modernizare DJ195B Doba (DN 19) – Boghiş – Dacia – Moftinu Mare – Crişeni – Craidorolţ – Ţeghea – Mihăieni – Acâş (DN 19A) km 0+000-km29+229.87, Tronsonul I km 0+000-km10+432 Doba (DN 19) – Boghiş – Dacia – Moftinu Mare; SF+PT
 10. Modernizare drum județean DJ 109M Batarci – Valea Seacă, km 12+800 – km 16+920; SF+PT
 11. Modernizarea drumului județean DJ 196C din DN 19 Pişcolt- Resighea – Scărişoara Nouă DJ 196C, DALI
 12. Modernizarea drumului judeţean DJ 109 P lim jud.Sălaj –  Cehal, km 27+560-km 33+960, SF+PT
 13. Modernizarea drumului județean DJ 196B Carei (DN1F) – Foieni, km 0+000 – km 5+209,28, judeţul Satu Mare, SF+PT
 14. Modernizarea drumului judeţean DJ108C Carei(DJ108M) –Căpleni (Biserica şi Mănăstirea Franciscană Sfântul Anton de Padova) km 0+000 – km 3+500, SF+PT
 15. Modernizare DJ194B pe traseul Dara – Dorolţ, comuna Dorolţ, județul Satu Mare, DALI

Domeniu specific: realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podeţe, pasaje sau punţi pietonale;

Valoare: 1.896.973 lei

–        Pod pe DJ 193E Km 15+072 peste Valea Bârsăului în localitatea Bârsău de Jos, județul Satu Mare; SF+PT

Domeniu specific: realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare a apei;

Valoare: 2.700.683 lei

–          Alimentare cu apa potabilă a zonei Luna Șes și înmagazinarea apei printr-o acumulare permanentă pentru tunurile de zăpadă; SF

Domeniu specific: realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităţilor sanitare, inclusiv a spaţiilor afectate desfăşurării activităţii unor cabinete medicale/dispensare medicale din mediul rural şi centre medicale de permanenţă;

Valoare: 41.894.160 lei

 1. Reabilitare clădire Dispensar de Pneumoftiziologie (TBC), str. Ialomiței nr.1, Satu Mare;SF
 2. Eficientizarea energetică a Spitalului Județean de Urgență nr. I Satu Mare, situat pe strada Ravensburg nr. 2, SF+PT
 3. Eficientizarea energetică a Spitalului Județean de Urgență nr. II Satu Mare, situat în Piața Eroilor Revoluției nr. 2-3 Satu Mare, SF+PT

Domeniu specific: realizarea/extinderea/modernizarea platformelor de gunoi

Valoare: 6.768.432 lei

–          Realizarea platformei de gunoi – celula nr. 2 din cadrul depozitului ecologic regional; SF

Domeniu specific: construcţia/extinderea/reabilitarea infrastructurii turistice dezvoltată de autorităţile publice locale ca instrument de punere în valoare a potenţialului turistic local

Valoare: 17.961.802 lei

 1. Spor de putere Complex Turistic – Zona Luna Şes, jud. Satu Mare, SF+PT
 2. Construire clădire hidroterapie în Parc balnear Beltiug, judeţul Satu Mare; SF+PT
 3. Construire 2 bazine exterioare, spaţii tehnice, vestiare şi amenajare incintă în Parc balnear Beltiug, judeţul Satu Mare; SF+PT

Domeniu specific: realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sediilor instituţiilor publice ale autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a instituţiilor publice din subordinea acestora

Valoare: 23.692.411 lei

 1. Reabilitare Sediu Administrativ, P-ța 25 Octombrie nr. 1, Satu Mare, DALI + PT
 2. Amenajarea sediului Centrului Județean pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale Satu Mare; DALI

Domeniu specific: realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre;

Valoare: 66.776.659 lei

 1. Biblioteca Județeană Satu Mare, str. M. Kogălniceanu, nr. 5 Satu Mare, județul Satu Mare; SF
 2. Punere in valoare a monumentului istoric – Casa Vecsey (Muzeul de Arta);DALI
 3. Aurel Popp – Renașterea unui centru cultural;DALI

TOTAL GENERAL: 451.856.557 lei, inclusiv TVA

 

Primăria nu poate repara un pod, dar are proiecte de 137 mil. lei

Primăria Satu Mare a pregătit 13 proiecte a căror valoare totală depășește 136 milioane lei, sperând să obțină finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală. Consilierii locali au votat proiectele prin care sunt actualizați indicatorii tehnico economici, adică se operează modificarea TVA-ului de la 20 la 19%.

Primarul Kereskenyi Gabor speră ca aceste proiecte să fie selectate spre finanţare, însă în caz contrar a spus că oricum vor începe lucrările pentru aproape toate, cu finanțare din bugetul local.

“Toate investiţiile, mai puţin podul, sunt incluse pentru finanţare, măcar să începem execuţia din bugetul propriu. Dacă nu vom fi ajutaţi de către Ministerul Dezvoltării Regionale, vom demara executţia acestor  execuţii, unele aştepată să adoptăm bugetul local pentru anul 2017 şi putem să scoatem la licitaţia execuţia. Bineînţeles ar fi un mare ajutor să fie finanţate aceste investiţii din noul PNDL, dar dacă nu, cred că vom putea finanţa din bugetul local. Singura investiţie care nu putem bineînţeles finanţa din bugetul lcoal este al treilea pod, o investiţie de 90 de milioane lei. Pentru acest lucru, am şi semnalat ministrului Dezvoltării că dacă vor să ne dea o mână de ajutor aceasta este investiţia unde aşteptăm de fapt finanţare de la guvern”, a spus primarul Kereskenyi Gabor.

Redăm lista proiectelor:

Modernizare Drum Carei 14.582.845,00
Reabilitare clădire corp C5, învăţământ primar din cadrul Liceului Teoretic German Johann Ettinger oras Satu Mare, jud.Satu Mare 3.890.160,11
POD PESTE RÂUL SOMEŞ – AMPLASAMENT STR. ŞTRANDULUI 89.666.607,10
Reparaţii capitale Pod Decebal peste râul Someş 9.533.273,31
Modernizarea străzii 1 Iunie 990.059,51
Modernizare străzi Alexandru Vlahuta, Bixadului, Ceferiștilor, Livada, Locomotivei și Mașinistilor 1.794.564,75
Modernizare străzi de pământ în municipiul Satu Mare – strada Depozitelor 1.465.362,82
Modernizare strada Diana 2.480.713,05
Modernizare strada Ferăstrău 1.542.231,23
Modernizarea străzii Lunca Sighet 3.456.686,06
Modernizarea străzii Mărăşti 896.412,33
Modernizare strada Merilor 1.318.858,80
Modernizare străzi zona Curtuiuș 5.178.585,43
TOTAL 136.796.359,50

 

0