PUBLICAŢIE DE VÂNZARE

PREŢURI REDUSE CU 10%

 

Lichidatorul judiciar numit în dosarul nr. 4849/83/2010 al Tribunalului Satu Mare privind debitoarea          S.C. HERCULES CONSTRUCT S.R.L. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, J30/2177/1994, CUI 6783530, cu sediul social în Negreşti-Oaş, str. Victoriei, bloc 20, ap. 27, jud. Satu Mare, vinde individual, prin licitaţie publică, cu strigare, în temeiul şi condiţiile stabilite de adunarea creditorilor întrunită în data de 24.10.2017, la preţuri reduse cu 10% faţă de preţurile iniţiale, următoarele bunuri imobile din averea debitoarei :

– apartament nr. 3, situat în Negreşti-Oaş, str. Victoriei, bloc 44, etaj II, jud. Satu Mare, cu suprafaţa construită de 383,595 mp în c.f. pe hârtie, înscris în Cartea Funciară nr. 101587-C1-U8 Negreşti-Oaş (nr. CF vechi 4443 IND Negreşti Oaş), nr. top 89/44/3 Negreşti Oaş, la preţul de 148.982,40 lei (fără TVA).

– apartament nr. 4, situat în Negreşti-Oaş, str. Victoriei, bloc 44, etaj 3, jud. Satu Mare, cu suprafaţa construită de 191,797 mp în c.f. pe hârtie, înscris în Cartea Funciară nr. 101587-C1-U9 Negreşti-Oaş (nr. CF vechi 4444 IND Negreşti Oaş), nr. top 89/44/4 Negreşti Oaş, la preţul de 74.491,20 lei (fără TVA).

– apartament nr. 6, situat în Negreşti-Oaş, str. Victoriei, bloc 44, etaj IV, jud. Satu Mare, cu suprafaţa construită de 191,797 mp în c.f. pe hârtie, înscris în Cartea Funciară nr. 101587-C1-U11 Negreşti-Oaş (nr. CF vechi 4445 IND Negreşti Oaş), nr. top 89/44/6 Negreşti Oaş, la preţul de 59.434,20 lei (fără TVA).

– apartament nr. 9, situat în Negreşti-Oaş, str. Victoriei, bloc 44, mansardă, jud. Satu Mare, cu suprafaţa construită de 191,797 mp în c.f. pe hârtie, înscris în Cartea Funciară nr. 101587-C1-U10 Negreşti-Oaş (nr. CF vechi 4446 IND Negreşti Oaş), nr. top 89/44/9 Negreşti Oaş, la preţul de 26.151,30 lei (fără TVA).

În ceea ce priveşte terenul în suprafaţă de 350 mp de sub blocul unde se află apartamentele, în Cartea Funciară nr. 101587 Negreşti-Oaş (nr. CF vechi 4437 COL Negreşti Oaş), nr. top 89/44 Negreşti Oaş, este întabulat dreptul de folosinţă asupra acestui teren în cotă de 5/14 în favoarea S.C. HERCULES CONSTRUCT S.R.L. Şedinţele de licitaţie publică, organizate în vederea vânzării imobilelor, au loc în fiecare zi de miercuri, la ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar din Baia Mare, Bd. Republicii, nr. 10/35, jud. Maramureş. Pasul de licitare este de 1.000 lei. Garanţia de participare la licitaţie este de 10% din valoarea de începere a licitaţiilor, sumă ce trebuie achitată în contul de faliment al debitoarei până în ziua anterioară zilei când se desfăşoară şedinţa de licitaţie. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon : 0722779542, 0262-227131.