Preocupați fiind de coagularea și dinamizarea mișcării patronale din România, conștienți că
acest lucru se poate realiza doar prin voința tuturor celor care reprezintă interesele întreprinzătorilor, UNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN (UNPR)  invită  presa să participe la semnarea Acordului de Parteneriat între organizațiile patronale și asociațiile profesionale ce doresc să-și unească eforturile în apărarea și reprezentarea
intereselor membrilor lor.
Data semnării acestui Acord va fi 19 martie 2018, orele 11:00, în Sala de ședințe a
Prefecturii, și vor fi invitate să participe, ca observatori, instituții importante ale județului
(Prefectură, Consiliul Județean, Primăria municipiului Satu Mare), instituțiile de control, mass
media județeană și națională                                                                                                                                                         Ioan LUCIAN   -Președinte UNPR        Tiberiu MARKOS Președinte Comisie Tehnologie și Cercetare UNPR
.