,,Prefer să deranjez cu ade­vărul decât să fac pe plac cu linguşiri” concluziona cu secole în urmă Seneca. Într-o lume înfundată din ce în ce mai mult în ceaţă o parte a presei mai licăreşte din când în când, lansând câte o rază de lumina că nu totul este impostură, ipocrizie şi servilism. Într-un comentariu din trecut se scria ca idee ,,cum poate să-şi permită cineva să scrie aspecte negative despre un edil”. Simplu, în baza docu­mentării şi al dovezilor că acolo în acel mediu ceva este imoral, ilegal, degradat şi degradant.

Uneori s-ar dori liniste, numai că ,,Legea Omertei” nu func­ţio­nează la toţi, sunt şi oameni care nu s-au născut să fie laşi şi nici nu s-a reuşit remodelarea tuturor caracterelor după voia şi interesele unora. Aceşti cetăţeni care în prezent sunt consideraţi inadaptabili vremurilor prezente sunt de fapt ceidatorită cărora nu a intrat încă în colaps această ţară, sunt cei care cu încăpăţânare mai cred în acest popor şi în puterea lui de renaştere din propria-i cenuşă încare au transformat-o o parte din ,,oamenii de bine”, iar acum aşteaptă să fie suflată de vânt şi să monopolizeze până şi oxigenul de la plămânii a ceea ce a mai rămas din această naţie dezbinată şi răspândită în zările lumii căutăndu-şi rostul, pentru că în ţara lor de multe ori nu au cum să o facă, neavând loc de ,,printisori”. Cine deţine infor­maţia deţine puterea, spunea Confucius.

Aşa că am purces în încărcatul de istorie, aparent liniştitul şi bonomul oraş Carei, de unde în urma unei documen­tări şi o scurtă radioagrafie al Primăriei Carei, se poate deduce că ,,stafia” unui fost secretar de partid din Miliţia dinainte de 1989, apoi chiar ,,comindant” , vorba unora, pe plan local, încă mai bântuie prin amintirea lăsată în urmă şi păstrată de unii în fişierul memoriei ca datornici faţă de vremurile de glorie a fostului ,,comindant” când parţial soarta lor putea depinde de bunăvoinţa lui. Ba într-o anumită împrejurare de cinstire a Armiei Române, acesta chiar s-a falosit că el are încă atâta ,,trecere” în Primăria Carei să-şi rezolve aco­lo urmaşii. Nu a fost crezut atunci, dar se poate tinde să fie credibil in timp, drept pentru care este firească întrebarea pe care şi-o pun unii, de unde derivă această stare de fapt. Cârcotesc unii căci cordonul ombilical, în virtutea anilor pe când bântuia prin locul undetrebuia să aplice legea fără tertipuri juridice, a rămas cuplat între el şi decidenţii din primărie, aşa că toţi urmaşii îi lucrează acolo. Nimic de comentat dreptul cuiva de a ocupă o funcţie publică într-o primărie dacă pregătirea, comportamentul social, moralitatea şi starea de sănătate în unele sectoare de activitate cum ar fi siguranţa publi­că, te recomandă. Tânăra este pe o funcţie de unde primeşte o leafă de peste 8000 lei (ron) lunar, pensia pe un an de zile al unui contribuabil obişnuit din Carei.

Tânărul D.Ciprian, după ce în prealabil a lucrat la achiziţii publice, ,,manevrând” şi fonduri Europene, unde primea o leafă de aproximativ 6000 lei(ron) lunar, de vreo 2 luni este numit, ,,din pix”, vorba unui interlocutor, de către primarul Kovacs, director executiv adjunct interimar la Poliţia Locală Carei. Nu sunt ilegale numirile interimare numai că în poliţie, fie ea şi locală, ca să ajungi încartiruit se cer unele condiţii în plus faţă de un func­ţionar public de la achiziţii, în primul rând să îndeplineşti con­diţiile generale conform Legii 188/1999, art. 50, alin. 1, con­diţia a 5 a, examinarea medicală, despre care există părerea că trebuie săfie pentru specific de ordine publică, respectiv poliţie locală, nu un funcţionar oarecare. Să nu mai dezbatem că la încadrare în poliţia locală se dau şi probe de pregătire fizică, doar ca să ajungi un simplu agent, iar avizul medical specific ordinii publice trebuie sa fie nediscriminatoriu indiferent de funcţia pe care urmeazăsă o ocupe, precum şi un test psihologic specific.

Totodată la art. 58, pct. 2, lit. b, din Legea 188/1999, a funcţio­narilor publici, se prevede ,, Pentru ocuparea funcţiilor de con­ducere vacante trebuie îndeplinite urmă­toarele condiţii de vechime în specia­litatea studiilor necesare e­xer­citării funcţiei publice:
b) minimum 5 ani, pentru funcţiile publice prevăzute la art. 12. La art. 12 pct. 1, lit. c, unde prevede „Categoria funcţio­na­ri­lor publici de conducere cu­prinde persoanele numite în una dintre următoarele funcţii publice: c) director executiv şi director executiv adjunct ai serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şiale altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi în cadrul aparatului propriu al autorităţilor administraţiei publice locale. Chiar dacă numirea acestuia în funcţie este tem­porară trebuie să îndeplinească condiţiile pentru ocuparea acestei funcţii, dar în situaţia în care nou numitul director executiv adjunct interimar de la Poliţia Locală Carei are absolvită cu licenţă Facultate de Zootehnie din Carei şi nici o zi de activitate practică în Poliţia Locală, ne întrebăm cum au fost îndeplinite condiţiile legale de numire, chiar şi interimar, când legea prevede clar că trebuie să îndeplinească 5 ani condiţii de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei, adică să fi fost şi practician în poliţia locală în acest caz, să fi avut şi studii care au tangenţă şi aplicare în acest sector de activitate, care este de siguranta publica.

S-ar putea deduce că practica în achiziţii publice şi studiile zootehnice sunt specialitatea cerută pentru a fi director adjunct la Poliţia Locală Carei. ANFP trebuia să dea avizul pentru ocuparea acestrei funcţii şi l-a şi dat la solicitarea pe care Primăria a făcut-o printr-o adresă, dar oare ANFP a verifi­cat faptic dacă cel numit în­de­plineşte legal din toate punctele de ve­dere condiţiile pentru a ocupa, chiar temporar, această funcţie sau a dat ,,în orb” curs unei so­licitări scrise pe câteva rânduri? Readucând în actualitate situaţia creată în urmă cu câţiva ani la ocuparea funcţiei de director la aceeaşi instituţie când un participant cu pregătire de specialitate net superioară în domeniu, incomparabil cu oricare dintre cei doi de azi, atât ca studii cât şi practică, a fost împiedicat să o ocupe, ţinând interimar pe actualul director executiv până a îndeplinit atât condiţii de studii, neavând licenţă ,cât şi vechimea pentru a fi numit fără examen pe funcţia de director. Se pare că istoria se repetă, întrucât actualul director urmează în viitor să se pensioneze, iar prin numirea lui D. Ciprian se poate deduce că se urmăreşte creerea acelor premize, ca să poată îndeplini condiţiile de vechime în domeniu, ca la ieşirea la pensie al actualului director să fie numit fără piedici din funcţia de adjunct, pe cea de director şi aşa să ducă mai departe ,,tradiţia” tatălui, dacă nu la Poliţie, atunci măcar la Poliţia Locală. Întrebarea este dacă funcţia de director adjunct este vacantă de ce nu o scoate Pri­măria la concurs, că oricum D. Ciprian ar putea ocupa a­ceastă funcţie, dacă are vechimea necesară în studiile de specialitate cerute pentru funcţia în cau­za şi îndeplineşte toate condiţiile conform legii.

Oare nu cumva chiar aici este vreun punct nevralgic pentru că vreun contracandidat cu pregătire de specialitate corespunzătoare ar contesta participarea acestuia? Această funcţie de adjunct probabil s-a deblocat pentru a fi ocupată din cauza ,,excedentului de resurse finaciare” descoperite de Curtea de Conturi cu ocazia ultimului control, întrucât altfel nu se poate înţelege cum după ce sunt doi directori la Poliţia Locală Carei, iar sarcinile pot fi împărţite între doi factori de conducere, pregătiţi şi compe­tenţi cred contribuabilii, această structură de ordine publică direct subordonată primarului, cu toate că are atribuţii conform Legii 155/2010, al poliţiei locale, art.1, pct. 1, lit. d şi art. 9, lit. a, prin aceea că ,,în domeniul protecţiei mediului poliţia locală controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare al deşeurilor menajere şi industriale”, aceasta nu îşi îndeplineşte aceste atribuţii şi tot mai multe locuri de pe raza oraşului devin zone de depozitare ilegală al deşeurilor, unele considerate toxice pentru oameni şi mediu de către normele europene. Se poate deduce că pentru conducerea autorităţilor abilitate în a impune pe raza municipiului ordine în acest domeniu, respectiv mediul în care trăieşte cetăţeanul contribuabil, este pe loc secund în faţă altor priorităţi.

Trei dintre aceste depozite ilegale de pe raza Mun. Carei sunt la Popasul cunoscut că şi ,,Capolna”, un loc unde cândva în zilele de repaus cetăţeni din Carei ieşeau să se recreeze, pe str. Bălţilor partea stânga sens dinspre str. Uzinei şi pe locul fostului IIELIF, la capătul str. Bălţilor. Pe terenul viran din partea stânga de pe str. Bălţilor chiar trudea de zor un cetăţean care descarca dintr-o căruţă moloz rezultat din de­molări dar şi resturi din menajul zilnic al unei gospodării, care a zis că ,,ştie Kaizer, şi se poate descarca acolo gunoi şi moloz”. În legătură cu faptul cui aparţine terenul respectiv, cetăţeanul a răspuns că aceeasi peroana i-a zis că nu se ştie al cui este. Cârcotaşii spun că acel teren este al Primăriei, dar al oricui ar fi acest teren primăria are obligaţii şi faţă de cetăţean, ea având personal abilitat plătit din bani publici pentru a depista şi a impune legea în asemenea cazuri, mai ales că Poliţia Locală care are atribuţii prin lege în acest domeniu şi-a mărit efectivele şi nu cu un agent de teren ci tocmai cu un director executiv adjunct dornic de afirmare, zicem noi.
Popa Doru